แผนภูมิการคำนวณแฟกทอเรียล

 
โปรแกรมคำนวณที่หาแฟกทอเรียลของค่าอินพุตได้อย่างง่ายดาย ... ฉันสร้างมันขึ้นมา แต่ฉันสร้างตารางขึ้นมา
แฟกทอเรียลรายการ
1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
6! = 720
7! = 5040
8! = 40320
9! = 362880
10! = 3628800
11! = 39916800
12! = 479001600
13! = 6227020800
14! = 87178291200
15! = 1307674368000
16! = 20922789888000
17! = 355687428096000
18! = 6402373705728000
19! = 121645100408832000
20! = 2432902008176640000
21 - 30

CopyRight 2004 - 2024 © Nap.st All Rights Reserved.