โปรแกรมคำนวณหาตัวหารร่วมมากสุด

นี่คือโปรแกรมคำนวณง่ายๆ ในการหาตัวหารร่วมมาก (G.C.D.)
คุณสามารถป้อนตัวเลขระหว่างสองถึงห้าตัวเลข และโปรแกรมจะคำนวณและแสดงตัวหารร่วมมากที่สุดของค่าเหล่านี้
* จี.ซี.ดี. เป็นตัวย่อของ "Greatest Common Divisor"
  • สามารถใช้ได้ถึง 5 หมายเลข
  • ค่าที่ใช้ได้คือ: สูงสุด "99999"
คำนวณ

กรุณาค่าอินพุท