โปรแกรมคำนวณตัวหารร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

คำอธิบาย
นี่คือโปรแกรมเพื่อค้นหาตัวหารร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างง่ายดาย
ป้อนค่าแล้วแตะ/คลิก "เรียกใช้" โปรแกรมจะคำนวณและแสดงค่า G.C.D.
G.C.D. เป็นตัวย่อของ Greatest Common Divisor.
  • สามารถใช้ได้ถึง 5 หมายเลข
  • ค่าที่ใช้ได้คือ: สูงสุด "99999"
คำนวณ

กรุณาค่าอินพุท