Pisagor Teoremi Hesaplama Uygulaması

Giriş
 • Bu hesaplama programı, Pisagor Teoremi ile kenar uzunluğunu bulmaya çalışacak.
  • Pisagor Teoremi
   Bir dik üçgenin üç kenarının uzunlukları a, b ve c ve hipotenüs c ise,
   a2 + b2 = c2
   kuruldu.
 • Lütfen iki tarafın uzunluğunu girin. Program diğer kenarın uzunluğunu bulacaktır.
 • İki taraf giriyorsunuz, ancak c'yi hipotenüse ayarladığınızdan emin olun ve bulmak istediğiniz tarafı boş bırakın.
 • Kullanılabilir kesir ve kök değer. Cevabı onlarla birlikte programlayın.
 • Kesir ve kök değerle ilgili giriş kuralı
  • Kesir : lütfen "2/3" gibi pay, srash, payda sırasına göre girin.
  • Radikal değer : lütfen "outside", "r", "inside ofradikal" sırasıyla girin.
   Örneğin, 3√5 girmek istiyorsanız, lütfen "3r5" gibi girin.
  • 3√2/5 girmek istiyorsanız, lütfen "3r2/5" gibi girin.
 • Toplam / fark / karışık kesirler / ondalık sayılar olarak değer kullanılamaz.
 • Girilebilecek karakter sayısı 7'dir. "/" ve "r" içerir.
 • Yükün ağır olduğu belirlenirse işlem durur.
Hesapla

Lütfen iki tarafın uzunluğunu girin,ancak bulmak istediğiniz tarafı boş bırakın.

a b c
hipotenüsQR
code