สูตรการคำนวณสูตรของ Heron

aX2 + bX + c = 0
กรุณาใส่ความยาว 3 ด้านและกด "เรียกใช้"

a b c