โปรแกรมลดความซับซ้อนของสแควร์ราก

ข้อควรระวัง
  • โปรแกรมนี้จะทำให้รากสี่เหลี่ยมเรียบง่ายขึ้น
  • เฉพาะสำหรับรากที่สองเท่านั้น
  • ค่าที่ใช้ได้คือ: สูงสุด "99,999,999"

คำนวณ