Kalkulator Akar Segi Empat

Awas
Program ini akan menentukan punca kuasa dua.
  • Untuk nombor semula jadi.
  • Nilai yang ada ialah: hingga "99999999".
Pengiraan

Sila masukkan nilai