Program Pengiraan formula Heron

 
  • Anda boleh memasukkan Integer, pecahan, dan perpuluhan. Nilai mesti lebih besar daripada 0.
  • Jumlah watak yang dapat dimasukkan, adalah 7.
  • Perihal input pecahan:
    • Untuk contoh, "2/3" (dua pertiga) - masukkan "2" terlebih dahulu, dan "/", "3".
    • Sekiranya pecahan nombor bercampur - untuk bekas "3 + 4/5".
  • Pada setiap pemrosesan, pengiraan dalaman menggunakan nilai di mana tempat keenam titik perpuluhan dibulatkan apabila tidak dapat dilakukan setelah mengubahnya menjadi perpuluhan, dan ia dibahagi walaupun itu adalah input oleh pecahan.
Formula Heron Luas segitiga (S) dengan sisi panjang a, b, c adalah:

heron's formula

di mana

heron's formula

Pengiraan

Sila masukkan panjang 3 sisi, dan tekan "Jalankan"


CopyRight 2004 - 2024 © Nap.st All Rights Reserved.