Program untuk menyelesaikan persamaan kuadratik

 
  • Pada mulanya, susun ekspresi ke dalam bentuk: aX2 + bX + c = 0 .
  • Seterusnya, masukkan nilai a , b dan c dalam bentuk di bawah dan klik "Jalankan".
  • Hanya input integer yang disokong.
  • Sekiranya persamaan dapat difaktorkan, ia dapat diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran.
  • Sekiranya anda tidak dapat membuat keputusan, selesaikan dengan menggunakan Formula penyelesaian kuadratik.
  • Jika penyelesaiannya bukan bilangan bulat, ia akan ditampilkan sebagai pecahan.
  • Ini juga menunjukkan pengiraan dalam perjalanan.
Pengiraan

aX2 + bX + c = 0
Sila masukkan nilai a , b , c , dan tekan "Jalankan"

a b c


CopyRight 2004 - 2024 © Nap.st All Rights Reserved.