Program pengiraan untuk memudahkan nombor punca (akar kuasa dua)

 
Ini adalah program yang menyederhanakan akar kuadrat, iaitu nilai dalam radikal (root).
Masukkan nilai dalam simbol radikal dan ketuk / klik "Jalankan", program akan mengembalikan nilai yang dipermudahkan.
  • Hanya untuk akar Kedua.
  • Nilai yang ada ialah: hingga "99,999,999".
Pengiraan

Sila masukkan nilai


CopyRight 2004 - 2024 © Nap.st All Rights Reserved.