Program pengiraan untuk mencari punca kuasa dua

 
Program ini akan menentukan punca kuasa dua.
  • Untuk nombor semula jadi.
  • Nilai yang ada ialah: hingga "99999999".
Pengiraan

Sila masukkan nilai


CopyRight 2004 - 2024 © Nap.st All Rights Reserved.