เครื่องคิดเลขรากที่สอง

คำอธิบาย
โปรแกรมนี้จะกำหนดรากที่สอง
  • สำหรับจำนวนธรรมชาติ
  • ค่าที่ใช้ได้คือ: สูงสุด "99999999"
คำนวณ

กรุณาค่าอินพุท